Spaltventiler

Spaltventiler: Används för att få till- luft i huset, (skall bara sitta i torra utrymmen, exempel: S.rum, V.rum). Kan fås i olika färger, storlekar och ljud- reducerande  utförande. Kan kombineras med Utåtgående, Inåtgående och Fast- karm  fönster.